top of page

Vi är IT bolaget som underlättar vardagen för bostadsrättsföreningar, förvaltningsbolag och fastighetsägare

Här kan du läsa mer om vår verksamhet eller logga in på er Loomer sida

Loomer

Mindre administration, kortare ledtider, och enklare skötsel. Allt en bostadsrättsförening, förvaltningsbolag eller fastighetsägare behöver för att lyckas, reklamfritt!

Vi på Loomer har lång erfarenhet av fastighet och byggbranschen. Vår erfarenhet har visat att det finns ett behov av en samlingsyta där aktörer inom branschen och de som bor i fastigheterna lättare ska kunna kommunicera och arbeta tillsammans.

 

Vi vänder oss därför till fastighetsägare, förvaltningsbolag, entreprenörer, bostadsrättsföreningar och bostadsrättsinnehavare. Alla har de en sak gemensamt, önskan att på ett enkelt sätt kunna ta del av information som berör deras respektive verksamheter och vardagsliv.

 

Detta samarbete anser vi ska vara enkelt, tryggt och prisvärt, som Loomer! Vårt fastighetssystem med tillhörande applikation har kompletta funktioner som vänder upp och ner på tidigare uppfattningar och farhågor om långa väntetider, jobbig administration samt krångliga upphandlingar. Här ska åtgärder, samverkan och service vara lättåtkomligt, smart och enkelt. Varje dag utan undantag.

Loomer AppIcongreen.png

Ladda ner vår app eller logga in på webben!

Vårt mål är att finnas tillgängliga för alla oavsett vart man är i världen!

Vi vill att alla alltid ska ha möjligheten att följa upp arbete och andra aktiviteter som berör ens egna hem. Därför finns Loomer tillgängligt både som en applikation på din mobila enhet och även som en webblösning. Välkomna till en värld av möjligheter för både dig, din granne och de som gör det lilla extra för din trivsel.

Team work

Kundnytta i fokus

Digitalisera föreningen, skapa nya värdeskapande processer och öka den sociala interaktionen

Digitalisera föreningen

Samla och tillgängliggör all information på ett och samma ställe

 • Enklare ärendehantering och felanmälan

 • Större tillgänglighet

 • Bättre struktur och hantering av information

 • Effektivare beslutsfattning

 • Förenklad hantering av myndighetskrav och förvaltning av fastigheten

Nya värdeskapande processer

Gör det enklare att leva och arbeta tillsammans

 • Ett samlat boende

 • Tillgängliggör kompetens och användbara tjänster

 • Möt fler medlemmars behov på kortare tid

 • Generera nya intäktströmmar och minska kostnader

 • Större handlingskraft direkt från mobilen

Öka den sociala interaktionen

Höj samverkan mellan medlemmar och öka informationsspridning

 • Starkare gemenskap

 • Ökad trygghet i området

 • Motverka ensamhet och möjliggör samverkan

 • Samlad information för föreningens medlemmar, fastighetsskötare och entreprenörer

bottom of page