top of page
loomer.png

Loomer

Loomer har utvecklats för att skapa kraftfulla och genomgripande förbättringar för till fastighetsägare, förvaltningsbolag, entreprenörer, bostadsrättsföreningar och bostadsrättsinnehavare. Vi vill förenkla kommunikationen och koordineringen av arbete mellan boende, styrelse, fastighetsägare och entreprenörer. Öka gemenskapen mellan alla medlemmar och tillgängliggör en bra kommunikationskanal som alla kan använda både på mobilen och webben. Samtidigt som ni har duktiga entreprenörer och föreningens fastighetsskötare några få knapptryck bort. Självklart kan din förening även lagra och tillgängliggöra viktig information för de som behöver den.

Fastighet och kompetens i fokus

När vi utvecklar Loomer och tillgängliggör våra tjänster är det alltid din förening och fastighet i fokus. Vi arbetar kontinuerligt för att hitta de bästa lösningarna för att förverkliga behoven för fastigheten och alla medlemmars trivsel. Därför eftersträvar vi att hitta nya sätt att lösa de behov som finns och för också en öppen dialog med våra föreningar för att kunna göra Loomer ännu bättre.

Modern Apartment Block
Building Under Construction

Samarbetspartners

För att förverkliga våra föreningars behov så har vi ett samarbete med konsult och förvaltningsbolaget Jakobsen  Properties. Detta för att enkelt kunna erbjuda den bästa kompetensen inom skötsel och förvaltning av alla våra föreningars fastigheter. Om ni vill läsa mer om bolaget så kan ni besöka deras hemsidan nedan.

Jakobsen properties.png

Vi på Jakobsen Properties vill skapa förutsättningar för föreningar att skapa mervärde genom smarta digitala lösningar och starkare närvaro. Vi anser att marknaden inom fastighet måste konkurrensutsättas mer där ni som förening får öppnare avtal och kortare uppsägningstider. Detta ger er mer valmöjligheter och bättre service.

Metal Grinder Tool

Entreprenörer

Loomer erbjuder även tjänster till alla föreningar genom samarbeten med flertalet entreprenörer. Självklart är alla entreprenörer som är med i Loomer kvalitetsgranskade, för att kunna erbjuda trygga och enkla lösningar för ditt hem.

bottom of page