top of page
People Walking

Personuppgiftspolicy

I enlighet med vad som föreskrivs i Loomer AB:s, org.nr 559202-8020, (“Loomer”, “vi” eller “oss”) användarvillkor (”Avtalet”) måste Loomer samla in och behandla vissa uppgifter om dig för att kunna tillhandahålla sina tjänster (”Tjänsterna”). Denna personuppgiftspolicy (”Personuppgiftspolicyn”) innehåller information om hur Loomer behandlar dina personuppgifter.

Våra användares (”Användaren”, ”du”) förtroende är av stor vikt för oss och vi värnar om din integritet.

I Personuppgiftspolicyn förklarar vi hur vi samlar in och använder information om Användarna och hur vi skyddar Användarnas integritet.

Allmänt

Översikt av vår insamling och behandling av personuppgifter

Loomer kommer att behandla dina personuppgifter i syfte att fullgöra Avtalet, och vid tecknande av tilläggstjänster även avtal för den tjänst/de tjänsterna, och i syfte att tillhandahålla Tjänsterna till dig. Vi kommer också att behandla dina personuppgifter i syfte att analysera och utvärdera Tjänsterna samt i syfte att förse dig med information om våra Tjänster då vi har ett berättigat intresse av att vidareutveckla och förbättra Tjänsterna.

 

Den information vi samlar in för dessa syften omfattar både sådan information du själv lämnar, t.ex. namn och e-mailadress, och information som automatiskt samlas in genom din användning av Tjänsterna.

Cookies

Användning 

Vi använder oss av cookies på vår webbplats (”Webbplatsen”) och motsvarande teknik i vår mobila applikation (”Applikation”) i syfte att tillhandahålla en så bra upplevelse som möjligt för Användarna. I det fall att vi skulle använda oss av externa tjänster i syfte att vidareutveckla Tjänsterna kan cookies från tredje part komma att användas.

Ändamålet med cookies

Vi använder cookies i syfte att förbättra Tjänsterna, för att administrera användarkonton och förbättra säkerheten för Användarna. Vi använder också cookies för att analysera Användarna och användarbeteende (detta sker anonymt) för att få information om vad vi behöver förbättra, för att komma ihåg val som du gör på Webbplatsen och i Applikationen samt för att säkerställa att den informationen vi skickar till dig är relevant.

Möjlighet att stänga av

Du kan själv välja att stänga av cookies för Webbplatsen och Applikationen i din dator respektive mobil. Detta kan dock medföra att olika funktioner inte kommer att fungera.

Personuppgiftsansvarig

Med personuppgifter avses information som kan kopplas till en identifierbar person som är i livet t.ex. namn, adress, telefonnummer och e-mailadress.

Med behandling av personuppgifter avses alla former av användning av personuppgifter t.ex. insamling, registrering, sammanställning och lagring.

Personuppgiftsansvarig är den som bestämmer för vilka ändamåluppgifterna ska behandlas och hur behandlingen ska gå till. Den personuppgiftsansvarige ska se till att behandlingen sker i enlighet med dataskyddsförordningens samtliga bestämmelser.

Loomer AB, org.nr 559202-8020, c/o Ljusslingan 30A 120 64, Stockholm, e-mail: info@loomer.se, är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som behandlas i samband med användningen av Tjänsterna.

När du registrerar dig och skapar ett användarkonto på Webbplatsen och/eller i Applikationen och i övrigt använder Tjänsterna samlar vi in information om dig. Den här informationen samlas in på olika sätt.

 

Information som du själv lämnar till oss

När du registrerar dig och skapar ett användarkonto på Webbplatsen och/eller i Applikationen lämnar du information till oss, t.ex. namn, adress, telefonnummer och e-mailadress. Vi lagrar denna information i vår databas i syfte att kunna tillhandahålla den tjänst du har beställt, i syfte att analysera och utvärdera Tjänsterna samt i syfte att förse dig med information om våra Tjänster.

Vi samlar också in information om dig när du kontaktar oss, t.ex. via e-mail, eller när du ger feedback till oss genom olika funktioner på Webbplatsen eller i Applikationen. Vi lagrar den informationen du lämnar till oss i syfte att förbättra och vidareutveckla Tjänsterna.

Automatisk insamling av formation

När du använder Tjänsterna registrerar vi information om de tjänster du använder och hur du använder dem. Vi registrerar t.ex. teknisk information om din enhet och internetanslutning, information om hur du använder Tjänsterna och cookies (se mer under rubriken ”Cookies” ovan). Information kan ibland lämnas till oss av tredje part, t.ex. av reklamkunder eller genom mätverktyg, för att kunna analysera din användaraktivitet, dina preferenser samt för att förbättra och vidareutveckla Tjänsterna.

Vilken information samlar vi in?

Syftet med behandlingen av personuppgifter och tidsperiod för lagring

Huvudsakligt syfte

Loomer kommer att behandla dina personuppgifter i syfte att fullgöra Avtalet, och vid tecknande av tilläggstjänster även avtal för den tjänst/de tjänsterna, och i syfte att tillhandahålla Tjänsterna till dig. Vi kommer också att behandla dina personuppgifter i syfte att analysera och utvärdera Tjänsterna samt i syfte att förse dig med information om våra Tjänster då vi har ett berättigat intresse av att vidareutveckla och förbättra Tjänsterna.

En bra användarupplevelse

Vi använder insamlad information för att kunna tillhandahålla användarvänliga tjänster. Sådan informationen kommer i regel att aggregeras och anonymiseras. Vi kommer också att ha möjlighet att använda sådan information för att hjälpa specifika Användare som upplever tekniska problem och liknande.

Stävja missbruk av Tjänsterna

Vi använder insamlad information avseende Användarnas aktiviteter och annan tekniska data för att upptäcka och stävja eventuellt missbruk, i form av t.ex. massutskick av skräppost, trakasserier och annan otillåten aktivitet.

Förbättring och vidareutveckling av Tjänsterna

Vi använder insamlad information för att ta fram statistik i syfte att förbättra och vidareutveckla Tjänsterna. Sådana analyser kan genomföras av Loomer eller av en tredje part som Loomer anlitat. I det fall att personuppgifter lämnas ut till tredje part för analysändamål kommer utlämningen av personuppgifter att regleras genom ett personuppgiftsbiträdesavtal. Avtalet kommer bl.a. reglera att informationen endast får användas för analysändamål och att informationen måste raderas när analysen har slutförts.  

Tidsperiod för lagringen

Loomer kommer att lagra dina personuppgifter under så lång tid som är nödvändig med hänsyn till syftet med behandlingen vilket medför att olika typer av information kan sparas olika länge. Loomer kommer inte att spara information om dig längre än ett (1) år efter det att ditt användarkonto på Webbplatsen och/eller i Applikationen har avregistrerats. Viss typ av information måste dock sparas under längre tid för att uppfylla lagkrav.

Vidareförmedling av personuppgifter och tecknande av tilläggstjänster

Väljer du att nyttja funktionen som avser förmedlingstjänster på Webbplatsen eller i Applikationen kan personuppgifter komma att vidareförmedlas till de företag du väljer att kontakta. Dessa företag har inte möjlighet att se ditt användarkonto och de kan endast få kontakt med dig efter att du valt att kontakta dem. Väljer du att kontakta något företag kommer du att behöva lämna samtycke separat till att dina kontaktuppgifter vidareförmedlas till aktuellt företag innan så sker. Det aktuella företaget är då att betrakta som personuppgiftsansvarig för personuppgifterna och är skyldig att se till att behandlingen sker i enlighet med dataskyddsförordningens samtliga bestämmelser.

Vi kan komma att använda oss av ett personuppgiftsbiträde som behandlar personuppgifter på uppdrag av oss i enlighet med ett personuppgiftsbiträdesavtal.

Du har rätt att begära information om vilka personuppgifter vi har om dig och hur dessa uppgifter behandlas. Du har även rätt att få felaktiga, ofullständiga eller missvisande personuppgifter rättade och kan i vissa fall ha rätt att begära att dina personuppgifter raderas. I vissa fall kan du också begära att få dina personuppgifter överförda i elektroniskt format.

Dina rättigheter

Säkerhet och integritet

Vi värnar om din integritet och ser därför till att personuppgifter samlas in, lagras och behandlas på ett tryggt och säkert sätt. Vi har interna riktlinjer och rutiner för att säkerhetsställa att hanteringen av personuppgifter sker i enlighet med dataskyddsförordningen och annan tillämplig lagstiftning.

 

Loomer kan i syfte att skydda dig mot obehörig åtkomst till ditt användarkonto komma att anlita externa leverantörer för att identifiera vilken enhet du använder när du loggar in. Vi kommer då att skicka information till enheten och identifieringstjänsten för att kunna känna igen dig som Användare och även information om eventuellt missbruk av tjänster via den enheten. Denna information kommer att används för att förhindra oönskad aktivitet och för att upptäcka när obehöriga personer försöker att logga in på användarkonton.

Ändring av Personuppgiftspolicyn

Loomer kan komma att ändra Personuppgiftspolicyn från tid till annan och kommer då att publicera den nya Personuppgiftspolicyn på Webbplatsen och i Applikationen. Vi kommer att informera dig om några väsentliga ändringar av Personuppgiftspolicyn görs.

Kontaktuppgifter till personuppgiftsansvarig

Har du frågor om Personuppgiftspolicyn, vänligen kontakta oss på

Loomer AB, c/o Ljusslingan 30A, 120 64, Stockholm eller på info@loomer.se.

Vill du lämna klagomål avseende behandlingen av dina personuppgifter till en tillsynsmyndighet ska du vända dig till Datainspektionen, telefonnummer: 08-657 61 00 och e-mailadress: imy@imy.se.

 

Denna version av Loomers Personuppgiftspolicy publicerades den 31 december 2020.

Tillsynsmyndighet

bottom of page